Actueel

In verband met een wijziging van het beleid is het momenteel niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen.


Stichting Herbahortus heeft negen vaste projecten. Met het oog op het streven naar zelfredzaamheid wordt voor deze vaste projecten een maximale duur gehanteerd van 3 jaren.


De lopende projecten zullen uiterlijk in 2019 worden afgebouwd. Deze worden opgevolgd door nieuwe, door het bestuur vast te stellen, projecten. Voor de selectie van toekomstige nieuwe projecten zullen deze worden getoetst aan de door Herbahortus gestelde criteria voor doelstelling en beleid.


Tevens kent Stichting Herbahortus het Flexproject. Hierin worden kleinschalige donaties verstrekt. Deze kleinschalige donaties worden geïnitieerd door het Herbahortusteam.


HOME ACTUEEL DOELSTELLING ANBI-INFORMATIE CONTACT